PLDEENRU



HOME  |  O FIRMIE  |  DANE TECHNICZNE / ATESTY  |  STANY MAGAZYNOWE  |  GALERIE  |  ELEMENTY DO POBRANIA  |  KONTAKT
Stal nierdzewna i kwasoodporna



Dyski fibrowe 785C

OBRÓBKA STALI :: MATERIAŁY ŚCIERNE


Dyski z napypem z ceramicznego tlenku glinu - Cubitron, na podkładzie z twardej fibry z dodatkiem chłodzącym. Idealne do obróbki stali nierdzewnych i stopów metali nieżelaznych.


Rozmiar
Ziarno
Maksymalne obroty

Ø zewnętrzne

Ø otworu

115
22
P24, P36, P60, P80, P120 13 200
125
22
P24, P36, P60, P80, P120
12 000
178
22
P24, P36, P60, P80, P120 8 600

Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-01

HOME  |  O FIRMIE  |  DANE TECHNICZNE / ATESTY  |  STANY MAGAZYNOWE  |  GALERIE  |  ELEMENTY DO POBRANIA  |  KONTAKT

Copyright © 2006 Askotech Sp. z o.o. :: Stal nierdzewna i kwasoodporna

NIP 8510208318
kapitał zakładowy: 52.000 PLN
KRS 0000038870 prowadzony przez ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI KRS w Szczecinie


Pozycjonowanie strony Polcreate.pl